W imieniu firmy OLAN Projects serdecznie witamy na naszej stronie internetowej. 

Firma oferuje pełny zakres usług związany z realizacją projektów inżynierskich w opraciu o projektowanie CAD. Nasze usługi kierujemy głównie do firm, które na co dzień zajmują się projektowaniem i produkcją maszyn oraz konstrukcji spawanych. Przez wiele lat z sukcesem wspieramy przedsiębiorstwa w podejmowaniu ważnych decyzji technicznych oraz dzielimy się naszą wiedzą projektową. Dzięki naszym projektom oraz doradztwu firmy uzyskują fachową pomoc przy realizacji swoich pomysłów.

Proponowane przez nas rozwiązania oparte na zasadach outsourcingu, w znaczący sposób usprawnią proces projektowania w Państwa firmie i pozwolą zaoszczędzić czas. W porozumieniu z klientem szacujemy czas jaki jest potrzebny na wykonanie danego zlecenia. W trakcie trwania zlecenia stale jesteśmy w kontakcie z klientem i informujemy go o postępach na każdym etapie projektowania.

Projekty przygotowujemy w oparciu o nasze oprogramowanie np. CREO lub SOLIDWORKS względnie software klienta np SIEMENS NX, lub inny. Współpraca z klientem może odbywać się również poprzez udostęnienie naszego pliku w chmurze lub przy wykorzystaniu specjalistcznego oprogramowania na serwerze klineta np. Windchill lub Teamcenter.

Nasza praca to połączenie profesjonalizmu z pasją.