Przy wykorzystaniu naszego doświadczenia (analizy MES) oraz specjalistycznego oprogramowania ANSYS jesteśmy w stanie wykonać statyczne obliczenia wytrzymałościowe (liniowe i nieliniowe), symulacje przepływów gazów i cieczy oraz rozkład temperatury. Wspieramy cały proces tworzenia elementów konstrukcyjnych od etapu koncepcji do końcowej fazy produkcji. Obliczenia na etapie modelowania pozwalają wyeliminowć późniejsze błędy lub wady konstrukcyjne.